Impormasyon sa pakikipag-ugnay

 

Gusto ng FreeDVDSoft na marinig mula sa iyo! Tinatanggap namin ang anumang katanungan o mungkahi tungkol sa pagsusuri ng software at website. Kung mayroon kang isang pangkalahatang katanungan sa pag-install o kailangan ng tulong sa kung paano gamitin ang nauugnay na DVD software, mangyaring basahin ang aming mga tutorial. Ngunit kung hindi mo nakuha ang mga sagot mula sa mga tutorial, mangyaring makipag-ugnay sa koponan ng suporta ng FreeDVDSoft para sa karagdagang tulong. Susubukan naming tulungan kang mas mabilis hangga't maaari.

 

Email:[email protected]