Условията за ползване са приложими за всички потребители или браузъри, които имат достъп до този уебсайт. FreeDVDSoft ви дава право на достъп и изтегляне на материали, включително, но не само софтуер, файлове, изображения или съобщения за пресата, от Сайта единствено за Ваша индивидуална и нетърговска употреба, при условие, че запазите авторските права и други права за собственост приложени към оригиналните материали или всякакви копия от материалите. Всяко използване на изтеглянето за публични разпространения, комерсиални цели или други цели от всякакъв вид на друг уебсайт, мрежова компютърна среда или самолетен носител е забранено. Всички издания на материалите в сайта са защитени с авторски права. Всяко неразрешено използване на каквито и да било материали, оформление и дизайн на уеб страници може да наруши закона за авторското право, закона за търговските марки или други съответни закони. По отношение на всяко поведение при нарушаване на разпоредбите, FreeDVDSoft  ще има право да предприеме правни и справедливи средства за защита.

 

1. Отказ от отговорност

 

По отношение на материалите и информацията, обхванати на уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, гледни точки, рецензии, уеб страници или връзки, FreeDVDSoft  не дава гаранция за точността, пълнотата, достатъчността и надеждността на такива материали и съдържание в въпреки опитите си да предоставя точни материали и информация на сайта. Всички материали, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Сайта, се извършват по ваше усмотрение и риск и вие сте единствено отговорни за всяка инфекция на вашата компютърна система или загуба на данни в резултат на изтеглянето на такива материали или използването на сайта . FreeDVDSoft  категорично се отказва от всякаква отговорност за грешки или пропуски на съдържанието на Сайта и всякакви изрични или неявни гаранции за материалите и информацията, включително, но не само, гаранциите, свързани със собствеността, ненарушаването на правата, качеството и притежаването на трета страна няма компютърен вирус. FreeDVDSoft  може да прави промени в съдържанието на уебсайта по всяко време без никакво известие, моля, посетете Сайта, за да получите достъп до актуалната информация.

 

FreeDVDSoft  споменава продуктите или решенията, предоставени от компании, различни от FreeDVDSoft  в Сайта, само за предоставяне на свързана информация и подобно споменаване не означава FreeDVDSoft  признаване или препоръка за такива продукти или решения.

 

2. Използване на софтуер

 

Всеки софтуер, който може да бъде изтеглен или използван от този сайт, е авторско право на FreeDVDSoft. Използването на софтуера е предмет на условията на лицензионното споразумение, което придружава или е включено в пакета на софтуера или други приложими лицензионни споразумения, подписани от и между вас и FreeDVDSoft   (\ "Лицензионно споразумение \"). Трябва да прочетете и приемете всички условия и условия на такова Лицензионно споразумение, преди да използвате софтуера. Всяко използване, възпроизвеждане или разпространение на софтуера, което не е в съответствие с Лицензионното споразумение, е имплицитно забранено.

 

Софтуерът е оправдан, ако изобщо е, само съгласно условията на лицензионното споразумение. Освен както е оправдано в лицензионното споразумение, FreeDVDSoft  декларира всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, годност за определена цел, заглавие или ненарушение.

 

3. Обратна връзка

 

Всички коментари или материали, изпратени до FreeDVDSoft, включително без ограничение обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или друга свързана информация относно софтуера, този уебсайт или други продукти, програми или услуги на FreeDVDSoft (\ "Обратна връзка \"), ще бъдат се считат за неповерителни. FreeDVDSoft няма задължения от какъвто и да е вид по отношение на такава обратна връзка и ще бъде свободен да възпроизвежда, използва, разкрива, излага, показва, трансформира, създава производни произведения и разпространява отзивите на други без ограничение и може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такава обратна връзка за каквато и да е цел, включително, но не само разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи такава обратна връзка.

 

4. Декларация за авторски права

 

Всички материали, продукти и услуги, обхванати от Сайта, са защитени от Закона за авторското право. FreeDVDSoft притежава всички авторски права, освен ако не е посочено друго. Без предварително писмено разрешение на FreeDVDSoft, никакво съдържание на Сайта не може да бъде копирано, разпространявано, копирано, възпроизвеждано, свързано или предавано със супервръзки или използвано за каквато и да е друга търговска цел от което и да е лице по какъвто и да е начин, освен ако не е изтеглено или отпечатано друго за нетърговска и индивидуална употреба .  Всички лога, търговски марки, заглавки на страници, изображения, начален екран и графики, показани на този сайт, са сервизни марки и / или търговски облекла на FreeDVDSoft. С изключение на изрично разрешеното в настоящото, никоя от марките няма право да се разпространява под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин от всяко физическо или юридическо лице.

 

5. Общи

 

FreeDVDSoft може да преразгледа тези Условия по всяко време без допълнително уведомяване и трябва да посещавате тази страница от време на време, за да прегледате най-новите Условия, тъй като Условията съставляват цялото споразумение между Вас и FreeDVDSoft и са обвързващи за използването на този Сайт, замествайки всички предишни споразумения между вас и FreeDVDSoft, свързани с вашето използване на този сайт. Ако някоя разпоредба на Условията се счита за невалидна от който и да е закон, правило, заповед или наредба на което и да е правителство, такава недействителност няма да засегне приложимостта на други разпоредби на Условията. С достъп до този сайт вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите FreeDVDSoft, неговите филиали и техните служители, директори, агенти и служители безвредни от и срещу всякакви и всички претенции, загуби, щети, задължения, разходи и разходи, включително хонорари на адвокатите, произтичащи от или свързани с вашето потребителско съдържание, използване на сайта или нарушение на някое от Условията.

 

6. Информация за контакт

 

Ако имате въпроси относно тези Условия за ползване или други въпроси, моля, свържете се с FreeDVDSoft на страницата „Свържете се с нас“ на сайта.